0903101418

Bác Sĩ : PHẠM BÌNH ÁI PHƯƠNG

Bác Sĩ : PHẠM BÌNH ÁI PHƯƠNG
 
  + Tốt nghiệp chuyên khoa Răng Hàm Mặt năm 2004 – ĐHYD – TPHCM.
     Chuyên khoa : Răng – Hàm – Mặt.
 
  + Công Tác : Viện Răng-Hàm -Mặt  Trung ương TP-HCM