0903101418

Bác sĩ : TRẦN VĂN DŨNG

Bác sĩ : TRẦN VĂN DŨNG 
 
  +Tốt nghiệp chuyên khoa Răng Hàm Mặt năm 1995- ĐHYD – TPHCM.
     Chuyên khoa : Răng – Hàm – Mặt.
  
  + Kinh nghiệm : trên 18 năm 
 
  + Công Tác : Bệnh Viện Răng -Hàm -Mặt  TP-HCM.