0903101418

Bác Sĩ : Huỳnh Lang


Bác Sĩ Huỳnh LangTrên 20 năm kinh nghiệm điều trị Nha Khoa

+ Tốt nghiệp chuyên khoa Răng Hàm Mặt năm 1982 – ĐHYD – TPHCM.

+ Năm 1983 đến năm 2009 Công tác tại Bệnh Viện Công An TP.HCM.

+ Từ năm 2010 Công tác tại Nha Khoa Đại Việt cho đến nay.

+ Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh số : 002578/HCM-CCHN