0903101418

Bác Sĩ : NGUYỄN THỊ DIỄM

Bác Sĩ : Nguyễn Thị Diễm
 
+ Tốt nghiệp chuyên khoa Răng Hàm Mặt năm 2006 – ĐHYD  CẦN THƠ.
     Chuyên khoa : Răng – Hàm – Mặt.
 
 +  Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh số : 013445/HCM-CCHN.